AvbetalningFinansieringsalternativ som skapats för att arbeta med dig.​​Lån skapade för att finansiera din investering

CNH Capital erbjuder ett komplett packet med finansieringslösningar(lån). Räkna med vår hjälp när du ska investera i nya maskiner.


NYCKELFÖRDELAR:

Sprid dina anskaffningskostnader över tiden – Återbetalningsplaner per månad, kvartal, halvår eller år för att tillmötesgå säsongbunden affärsverksamhet samt kassaflödesbehov.

Behåll äganderätten till din investering – vi lånar dig pengar till att finansiera dina investeringar och du behåller äganderätten till utrustningen som rapporteras som tillgång i din balansräkning och amorteras med tiden.

​​​Kontakta oss för mer information
​​​​​​​​​​​​