Dokumenty Prawne

CNH Industrial Capital Europe SAS Spółka Akcyjna Uproszczona Oddział w Polsce zdaje sobie sprawę z wagi ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy wkraczamy w erę gospodarki cyfrowej.

Zdajemy sobie sprawę, że interesujesz się tym w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy Twoje dane osobowe. Zapewniamy, że zbieramy, używamy, ujawniamy i przechowujemy Twoje dane osobowe zgodnie z postanowieniami unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Dążymy do tego, aby oferować naszym Klientom jak najlepsze usługi, zapewniając jednocześnie wiarygodną politykę bezpieczeństwa danych. Cenimy sobie relację z Tobą i dlatego podjęliśmy decyzję o formalizacji naszych zobowiązań w niniejszej Klauzuli Informacyjnej.

Prosimy o kontakt w przypadku wystąpienia jakichkolwiek kwestii związanymi z danymi osobowymi.​​