Rental

Deze oplossing helpt u om het openstaand saldo op een nieuwe stock- of demo factuur te financieren via CNHi Capital. We zorgen voor een nieuwe lening voor het openstaande saldo en via een beperkte aflossing (3% van het gefinancierd bedrag) dient het resterende saldo pas na 180 dagen afgelost te worden. Deze formule kan eventueel nog eenmalig verlengd worden met een bijkomende 180 dagen.


Uw voordelen:

  • Optimaal voorraadbeheer
  • Uitbouwen van uw huurinkomsten
  • Verhoogde inkoopcapaciteit

Situatieschets:
U wenst een stock-machine te verhuren. Via Rental kan de lening opstarten met een periode 180 dagen ter waarde van het openstaand bedrag van de machine in kwestie. Na deze 180 dagen kan deze formule eventueel éénmalig te verlengen met nogmaals 180 dagen aan dezelfde voorwaarden mits akkoord van CNHI Capital.Voor meer informatie neem contact met ons op